Lịch thi

Vòng chung kết

Bảng A: Từ 14g00 đến 17g00 ngày 05/12/2021

Bảng B: Từ 17g00 đến 22g00 ngày 05/12/2021

Vòng chung kết xếp hạng

Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021

Thông báo của ban tổ chức

Số lượng thí sinh đăng ký

Số lượng thí sinh đã thi

Xếp hạng thí sinh